...


    Birimlerimiz Â» Tıbbi Birimler Â» Laboratuar Â»   
Laboratuar

...

 patoloji
 
Şiran Devlet Hastanesi Laboratuarları, hastalarımıza en güvenilir sonuçları en kısa sürede vermeyi amaçlamakta ve kapsamlı test menüsüyle kesintisiz olarak hizmet üretmektedir.  Bu faaliyetler, mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde ise nöbetçi personel marifetiyle acil servise endeksli olarak sürdürülmektedir.
  
            Laboratuarlarımız, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Seroloji, Hormonlar ve Kan Bankası alanlarında  3 Laboratuvar Teknisyeni, 1 Sağlık Memurundan oluşan personeli ile kalite kontrol programlarına ve performans değerlendirmelerine tâbi olarak hizmet vermektedir.

 

İlgili üniteler tarafından, kan-numune alma birimi vasıtasıyla laboratuara yönlendirilen hastalarımıza ait testler, niteliğe göre en geç 2 saat içerisinde sonuçlandırılmaktadır.
 
           Hangi hastaya ne tür testlerin uygulanacağına ve bu testlerin sonuçlarına dair bilgiler, web sitemizden ( Laboratuar Sonuçları ) veya hastanemizde kurulu bulunan bilgisayar-otomasyon ağı yoluyla ilgili birimlere ulaştırılmaktadır. Hastalarımız isterlerse, tedavileri ile ilgilenen birimlerden bu sonuçları doküman halinde alabilmektedirler. Bu sistem sayesinde, hastalarımızın daha önceki gelişlerinde hastanemizde ne tür bir tedavi gördükleri, kendilerine uygulanan testler vb. bilgiler devamlı olarak muhafaza edilmekte ve genel sağlık durumlarının kontrol edilebilmesi sağlanmaktadır.